Vòng đốt trúc

Hiển thị tất cả 20 kết quả


Vòng Trầm đốt trúc 6 ly, 8ly, 10ly, 12ly, 14 li đủ các kích cỡ. Dùng đeo tay hoặc đeo cổ. Đặc biệt có Vòng Trầm Hương đốt trúc bọc vàng cho Nam Nữ