Vòng chìm nước Trầm Việt Nam C8V143

42.900.000

Vòng đeo tay trầm hương rừng chìm nước Việt Nam C8V143. Mùi thơm thanh – mạnh, thơm vĩnh viễn.

Chat với Duyên Trầm