Vòng Trầm Hương bọc vàng

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Vòng Trầm Hương bọc vàng: Vòng đeo tay, Dây chuyền đeo cổ cho Nam và Nữ, Lắc Trầm mix vàng, có giấy tờ bảo đảm vàng thật 24k / 18k/ 14k / 10k của tiệm.