Vòng chìm nước Trầm Việt Nam C9V91

27.300.000

Vòng tay trầm hương rừng chìm nước , vùng núi tự nhiên Việt Nam C9V91. Mùi thơm thanh – mạnh, thơm vĩnh viễn.

Chat với Duyên Trầm