Vòng trầm hương chìm nước Malaysia CM16

31.000.000

  • Vòng trầm hương chìm nước Malaysia CM16
  • Chất liệu: Trầm Hương Malaysia, chìm nhanh.
  • Trọng lượng: 12.5 gram
Chat với Duyên Trầm