Vòng chìm nước Trầm Hương Malaysia CM12

15.750.000

  • Vòng chìm nước Trầm Hương Malaysia CM12
  • Chất liệu: Trầm Malaysia, chìm nhanh.
  • Trọng lượng: 6,3 gram
  • Số lượng hạt: 10 hạt trúc lớn và 10 hạt nhỏ
Chat với Duyên Trầm