Vòng Trầm Philippin Agusan dạng nút TP110

1.500.000

  • Vòng Trầm Philippin Agusan dạng nút TP110
  • Xuất sứ: Trầm Hương rừng Trầm Philippin Agusan
  • Mùi thơm ngọt sâu, cảm nhận rỏ
  • Sản phẩm được bảo hành, làm mới trọn đời.
Chat với Duyên Trầm