Vòng đơn 12ly Trầm Hương Leyte, Philippin rục – TP112

18.000.000

Vòng đơn 12ly Trầm Hương Leyte, Philippin rục – TP112

Chất liệu: Trầm rục Leyte, Philippin

Mùi thơm mạnh, ngọt tự nhiên 100%

Kích thước hạt: 12 mm

Chat với Duyên Trầm