Vòng tay tròn 10ly Trầm Hương Leyte, Philippin – TP113

16.000.000

Vòng đơn 10ly Trầm Hương Leyte, Philippines – TP113

Chất liệu: Trầm Leyte, Philippin

Vòng đeo tay 10ly trầm núi rừng tự nhiên 100%, Mùi thơm ngọt mạnh.

Kích thước hạt: 10 mm

Chat với Duyên Trầm