Vòng trầm hương chìm nước 6gram

15.000.000

Vòng trầm hương chìm nước tự nhiên. Mùi thanh nhẹ, dễ chịu.

Trầm hương giáp biên Lào – Việt

Nặng 6gram

Chat với Duyên Trầm