Vòng Trầm Kalimantan Inđô tròn 10li 12li 14li 16li TD111

2.500.0004.000.000

  • Vòng Trầm Kalimantan Inđô tròn 10li – 12li – 14li – 16li TD111
  • Xuất sứ: Trầm hương Đảo Kalimantan Inđô
  • Mùi thơm ngọt sâu, cảm nhận rỏ
  • Sản phẩm được bảo hành, làm mới trọn đời.
Chat với Duyên Trầm