Nội dung

1. Trầm Hương núi là gì?

Trầm núi là loại trầm hương được hình thành trong cây dó bầu từ rừng tự nhiên, không qua tác động của con người. Chính vì vậy trầm núi còn được gọi là trầm hương tự nhiên hay trầm rừng.

Trầm rừng được hình thành bởi các yếu tố:

  • Côn trùng như kiến, sùng, ong … làm tổ trong thân cây dó bầu
  • Cây bị mảnh bom đạn găm vào
  • Cây bị đỗ gãy, mưa sẽ ngấm vào vết thương và hình thành nên trầm
  • Do tác động của đất, các tạp chất có trong đất sẽ ngấm vào cây thông qua rễ, kéo dài lên đến thân – cành cây, và hình thành nên trầm.

Xem thêm bài viết: Trầm hương là gì?

Trầm Núi là gì
Trầm Núi là gì

2. Các loại trầm rừng tự nhiên

Trầm rừng tự nhiên có rất nhiều loại như:

  • Trầm kiến núi
  • Trầm đặc dầu, chìm nước
  • Trầm rục
  • Trầm kiến, trầm đồi vụt
  • Trầm mắt tử
  • Trầm Tốc

3. Các vùng núi ở nước ta có nhiều trầm

Ở Việt Nam, hầu như vùng rừng nào cũng có trầm, nhưng phân bố không đồng đều, những nơi nhiều trầm hương nhất là:

Vùng núi phía Tây các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Huế, Gia Lai, Kon Tum, Khánh Hòa, Đaknông, Đăk lăk…

Ngoài ra còn có Vùng núi Hà Tĩnh, Nghệ An,.. cũng có khá nhiều cây dó bầu núi.

4. Vùng núi nào cho chất lượng trầm tốt nhất Việt Nam

Các núi có trầm tốt nhất như

Vùng Phước Sơn, Trà My, Tiên Phước, Quảng Nam

Vùng A Lưới, Huế

Vùng núi Khánh Hòa

Vùng Núi Phong Nha Kẻ Bàng, Bố Trạch, Quảng Bình