Vòng tay trầm chìm nước 8gram

16.000.000

Vòng tay trầm hương chìm nước vùng giáp biên Lào Việt Nam, đặc dầu. Mùi thơm ngọt – thơm sống.

Chat với Duyên Trầm