Chuỗi 216 hạt 4ly Trầm Hương Philippines – 216P15

22.000.000

  • Chuỗi 216 hạt Trầm Hương Philippines – 216P15
  • Xuất sứ: Trầm Phlippines cận chìm vùng núi Agusan
  • Loại trầm: cận chìm nước, hạt cứng và nặng gam
  • Size hạt: 4 mm – 216 hạt tròn.
Chat với Duyên Trầm