Chuỗi hạt 108 Trầm Hương cận chìm Philippin 8li

28.000.000

  • Chuỗi hạt trầm hương 108 hạt
  • Xuất sứ: Trầm cận chìm Philippin.
  • Size hạt 8 li.
  • Sản phẩm được bảo hành, làm mới trọn đời.
Chat với Duyên Trầm