Vòng 108 trầm Philippin Cận chìm – đeo tay 6li

16.000.000

  • Vòng 108 hạt đeo tay Trầm Philippin
  • Xuất sứ: Chuỗi hạt Trầm cận chìm Philippin.
  • Size hạt 6 li.
  • Sản phẩm được bảo hành, làm mới trọn đời.
Chat với Duyên Trầm