Trầm Hương chìm nước Việt Nam A7V

8.000.000

  • Mặt Trầm chìm nước A7V
  • Trầm Hương chìm nước vùng núi Quảng Bình Việt Nam
  • Loại trầm hương đặc dầu, thả xuống nước sẽ chìm nhanh.

Hết hàng

Chat với Duyên Trầm