Phổ Hiền Bồ Tác – Phật bản mệnh tuổi Thìn, Tỵ

4.500.000

Mặt dây chuyền Phổ Hiền Bồ Tác bằng gỗ Trầm Hương tự nhiên. Bọc vàng 18k (hoặc 14k) theo yêu cầu.

Phật bản mệnh cho tuổi Thìn và tuổi Tỵ

Chat với Duyên Trầm