Di Lặc bọc bạc – Trầm Hương tốc DCB92

1.100.000

Mặt dây chuyền Di Lặc bọc bạc bằng gỗ Trầm rừng tự nhiên.

Xuất xứ: Trầm Quảng Nam

Kích thước 3.5 x 4.5 cm

Chat với Duyên Trầm