Dây chuyền Trầm Hương bọc vàng – Di Lặc DW98

14.000.000

  • Dây chuyền Trầm Hương bọc vàng – Di Lặc DW98
  • Xuất sứ: Trầm tốc kiến tự nhiên Quảng Nam
  • Size hạt 10 li – 27 hạt trúc
  • Bọc vàng 14k
  • Sản phẩm được bảo hành, làm mới trọn đời.
Chat với Duyên Trầm