Mặt trầm chìm bọc vàng 18k

11.800.000

Mặt trầm chìm Bông Malaysia chìm nước.

Chất Liệu: trầm hương chìm nước Malaysia, vàng 18k

Chat với Duyên Trầm