Mặt Trầm Hương chìm nước Việt Nam A6V035

14.000.000

  • Mặt Trầm hương chìm nước A6V035
  • Xuất sứ: Trầm Hương chìm nước vùng núi Phước Sơn, Quảng Nam, Việt Nam
  • Trọng lượng: 3.5 gram
  • Kích thước: 3.8cm x 2.3cm
  • Loại trầm hương đặc dầu, thả xuống nước sẽ chìm nhanh.
Chat với Duyên Trầm