Dây chuyền Trầm Hương chìm nước Malaysia DYM9

35.000.000

Dây chuyền trầm chìm nước từ Malaysia, mùi siêu thơm. Trầm rục chuẩn. Mùi hương rất thơm, là mùi tốt nhất Malay.

Sợi dây chuyền rất đẳng cấp về chất lượng.

Chat với Duyên Trầm