Vòng tay Trầm Hương chìm nước 10li tròn Philippin

90.000.000

Vòng tay Trầm Hương chìm nước Philippines tròn 10 ly 19 hạt.

Vòng Trầm Hương xịn – đặc dầu, chìm từng hạt. Mùi ngọt và rất thanh. Hàng bao chuẩn từng viên.

Chat với Duyên Trầm