Cục trầm chìm nước vùng Phước Sơn A1V011

7.000.000

  • Cục trầm hương chìm nước A1V011
  • Xuất sứ: Trầm Hương chìm nước vùng núi Phước Sơn, Quảng Nam, Việt Nam
  • Trọng lượng: 1.1 gram
  • Kích thước: 1.7cm x 1.5cm
  • Loại trầm đặc dầu, thả nước chìm nhanh.
Chat với Duyên Trầm