Mặt dây chuyền Tỳ Hươu bọc bạc DCB98

1.200.000

Mặt dây chuyền Tỳ Hươu bọc bạc bằng gỗ Trầm Hương rừng tự nhiên.

Tỳ hưu có 2 ý nghĩa:
+ Chiêu tài, giữ lộc: Tỳ hưu rất thích ăn vàng bạc châu báu, chỉ ăn mà không nhả nên là linh vật số 1 về tài lộc…
+ Trừ tà, hộ mệnh: Ngoài vàng bạc ra, yêu ma quỷ quái cũng là thức ăn ưa thích của Tỳ hưu

Chat với Duyên Trầm