Vòng tay Trầm Hương tốc Kiến Việt Nam 12 ly-17 hạt

5.000.000

Vòng tay Trầm Hương tốc Kiến Việt Nam (12 ly – 17 hạt) làm từ trầm Khánh Hòa và Quảng Nam cho mùi hương rất thơm. Cây Trầm rừng rất già – vòng tự nhiên thô mộc.

Chat với Duyên Trầm
Mã: VT1204V Danh mục: Từ khóa: ,