1kg nụ trầm loại 1

15.000.000

  • Nguyên liệu: trầm kiến tự nhiên Quảng Nam
  • Không độc hại. Được làm từ trầm nguyên chất. Mùi hương dễ chịu.
  • Dùng để xông nhà, về nhà mới, thắp tạo mùi hương, giảm ẩm mốc trong phòng.
  • Số lượng: 1kg khoảng 420 nụ trầm
Chat với Duyên Trầm